• Produžena garancija se dobija samo ako se izvrši aktivacija preko sajta www.lg5.eu/rs.
  • Potrebno je da kupac izvrši aktivaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana kupovine
  • Period promocije: 15.03.-15.05.2019.
  • Ova garancija odnosi se samo na LG OLED i UHD televizore kupljene u redovnoj prodaji, uvezenih od ovlasšćenih distributera za teritoriju Republike Srbije.
  • Kupcima je na raspolaganju pomoć za aktivaciju preko tel. broja 011/4250-050 ili putem mejl kontakta na claims@elpromotion.eu
  • Modeli na promociji: Svi 2018 LG OLED i UHD modeli.
  • Spisak svih modela je u nastavku:

 https://exceed.rs/search/5godina

UHD LED TV

43UK6200, 43UK6300MLB, 43UK6400PLF, 43UK6470PLC, 43UK6500MLA, 43UK6750,  43UK6950PLB, 49UK6200, 49UK6300MLB, 49UK6400PLF, 49UK6470PLC, 49UK7550MLA, 49SK7900PLA, 49SK8100PLA, 49SK8500PLA, 50UK6300MLB, 50UK6470PLC, 50UK6500MLA, 50UK6750 ,50UK6950PLB, 55UK6100PLB, 55UK6200, 55UK6300MLB, 55UK6400PLF, 55UK6470PLC, 55UK6500MLA, 55UK6750PLD, 55UK6950PLB, 55UK7550MLA, 55SK7900PLA, 55SK8100PLA, 55SK8500PLA, 55SK9500PLA, 65UK6100PLB, 65UK6300MLB, 65UK6400PLF, 65UK6470PLC, 65UK6750PLD, 65UK6950PLB, 65UK7550MLA, 65SK7900PLA, 65SK8100PLA, 65SK8500PLA 70UK6950PLA, 75UK6200, , 75UK6500PLA, 75SK8100PLA ,86UK6500PLA

OLED TV

OLED55B8PLA, OLED55C8PLA, OLED55E8PLA, OLED65B8PLA, OLED65C8PLA, OLED65E8PLA, OLED65W8PLA, OLED77C8LLA, OLED77W8PLA